Skoči na glavno vsebino

OBVESTILO – VARSTVO OTROK

Glede na trenutno epidemiološko stanje in na dejstvo, da bomo dobili informacije Vlade RS z današnje tiskovne konference z napotki za nadaljnje delo, še le v poznih večernih urah, zbiramo prijave staršev za otroke, ki nujno potrebujejo varstvo (zaposlena oba starša, nimajo možnosti dela na daljavo,…).

Vaše prijave zbiramo na tel.št. 051 358 713, do 30.10.2020, do 12.00 ure.  

Dodatne informacije sledijo.

Ostanite zdravi.

                                                                                                                   Angela Tivold

OBVESTILO ZA STARŠE OTROK VVE PRI OŠ KUZMA!

Glede na epidemiološko stanje v občini Kuzma in na epidemiološko stanje v OŠ Kuzma, ter ukrep, ki ga je izdala  Vlada Republike Slovenije, je VVE pri OŠ Kuzma od ponedeljka, 26.10.2020 zaprt, predvidoma za en teden.

V primeru podaljšanja ukrepa, bomo po sklepu župana občine Kuzma Jožefa Škaliča, organizirali varstvo namenjeno samo staršem, ki nujno potrebujejo varstvo otrok. Glede prijave otroka v varstvo, bo posredovana tel.št. na spletni strani vrtca, ter na občinski spletni strani, od četrtka, 29. 10. 2020 do 30.10.2020.

Ostanite zdravi.

                                                                                                                    Angela Tivold

Spoštovani starši otrok vrtca pri OŠ Kuzma.

Sporočamo Vam, da je na OŠ Kuzma prišlo do dodatnih okužb s COVID-19.

Na podlagi epidemiološkega poizvedovanja NIJZ je bilo ocenjeno, da sta trenutno v karanteni dva razreda na OŠ Kuzma. Glede vrtca ni bilo trenutno odrejenih nobenih ukrepov. V vaši presoji je ali boste dali v tem času otroka v varstvo ali ga boste imeli iz preventivnega razloga raje doma. V tem času, ko je na OŠ prisoten virus Covid-19, bodite še posebej pozorni na zdravstveno stanje svojih otrok in pri najmanjšem znaku okužbe o tem obvestite zdravnika ter v primeru okužbe tudi šolo oz.vrtec.

Upoštevajte tudi navodila, da v vrtec prihajajo samo zdravi otroci.

Kuzma, 16. 10. 2020                                   Pomočnik ravnatelja vrtca:

                                                                      Angela Tivold

VABILO NA 1. RODITELJSKI SESTANEK

Vljudno vabljeni na 1. roditeljski sestanek za starše VVE pri OŠ Kuzma, za šolsko leto 2020/21.

Roditeljski sestanki  bodo potekali po naslednjem  urniku v telovadnici OŠ Kuzma:

 ČETRTEK, 10. 9. 2020
Ob 16.00II. SKUPINA 2-4 Vzgojni tim: Martina Bunderla in Tamara Sijanta
Ob 18.00I.SKUPINA 1-3 Vzgojni tim: Valentina Vogrin in Aleksandra Šinko
 PETEK, 11 .9. 2020
Ob 16.00III. SKUPINA  3-5 Vzgojni tim: Karin Vučak in Marija Bunderla
Ob 18.00IV. SKUPINA 4-6 Vzgojni tim: Angela Tivold in Anja Žohar

DNEVNI RED

 1. Uvodni pozdrav
 2. Izvolitev dveh overiteljev zapisnika
 3. Izvolitev predstavnika staršev za svet staršev
 4. Predstavitev LDN oddelka v šolskem letu 2020/2021
 5. Predstavitev hišnega reda-protokol
 6. Tekoče zadeve
 7. Razno

Roditeljskega sestanka se lahko udeleži le en zdrav starš ob obvezni uporabi zaščitne maske in upoštevanju socialne razdalje med udeleženci.

Veselimo se srečanja z vami.

Vzgojiteljice vrtca

PROTOKOL RAVNANJA OB VSTOPU V VRTEC (dopolnilo k hišnemu redu za čas prisotnosti koronavirusa COVID-19

Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in  zahteva tudi potrebo po spremembi ustaljenih navad obnašanja in določene prilagoditve dala v vrtcu.

Ob novem šolskem letu 2020/21, v še vedno trajajočih posebnih razmerah, se moramo zavedati velike mere odgovornosti. Vrtec mora poskrbeti za lastno varnost in varnost drugih, zato moramo ravnati v skladu z navodili, ki so nam jih posredovali MIZŠ, NIJZ in ZRSŠ.

Z upoštevanjem priporočil bodo v največji meri zmanjšana tveganja za možni prenos okužb in bo vzpostavljeno varno in vzpodbudno okolje.

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni otroci ostanejo doma. Higiena kihanja in kašlja ,vzdrževanje primerne fizična razdalje, higiena rok in izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami so ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa.

ZDRAVSTVENE OMEJITVE:

 • V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci in osebje.

PRIHOD V VRTEC:

 • Starši vrtcu sporočijo prihod otroka v vrtec ter opredelijo čas bivanja otroka v vrtcu (izjava).
 • Pred ponovnim prihodom otroka v vrtec starši vrtcu posredujejo podpisano izjavo o zdravstvenem stanju otroka (izjava).
 • Starši pripeljete otroka v vrtec ob uri, ki ste jo navedli.
 • Otroka pri vhodu v vrtec prevzame strokovna delavka.
 • Starši v vrtec ne vstopajo, če ni nujno potrebno, če že pa v območje vrtca lahko vstopate le zdravi in z zaščitno masko in po dogovoru. Ob vstopu v vrtec si morate obvezno razkužiti roke. Otroka v vrtec pripeljejo le člani istega gospodinjstva.
 • Otrok si po preobuvanju in preoblačenju takoj umije roke z milom in toplo vodo.
 • Otroci morajo biti v vrtcu do 8.10 ure, takrat zapremo vhodna vrata in ponovno odpiramo ob 13.30. uri (zvonec).
 • Vhod v vrtec za otroke I. in II. oddelke je glavni vhod v vrtec-bela vrata.
 • Vhod v vrtec za otroke II. in IV. oddelka je vhod z šolskega dvorišča-rdeča vrata.

ODHOD IZ VRTCA:

 • Starši pridite po otroka ob uri, ki ste jo navedli v izjavi.
 • Pozvonite pri vhodnih vratih in počakate. Strokovna delavka vam bo pripeljala otroka do vhodnih vrat, kjer ga prevzamete.
 • Prevzem otroka opravite čim hitreje ter zapustite področje vrtca.
 • Zadrževanje na igriščih vrtca ni dovoljeno.

Igrače in ninice:

 • Otroci v vrtec ne smejo prinašati igrač od doma.
 • Otroci lahko prinesejo le ninice in dude, ki jih bomo shranili v njihov predal in jih bodo imeli pri počitku.
 • Strokovni delavci v vrtcu bodo izbirali igrače za igro, ki se lahko pogosto perejo in razkužujejo.

Rezervna oblačila:

 • V plastični vrečki ali nahrbtniku  prinesite za otroka rezervna oblačila ,če je potrebno tudi copate. Vse to ostane v garderobi vrtca oz. omarici.
 • Oblačila otroka so shranjena v omarici ali na obešalnikih, poleg  naj je zmeraj rezervna plastična vrečka za mokra oblačila.

Uprava šole/ vrtca:

 • Kar je možno, starši uredite telefonsko ali preko e naslovov. V kolikor to ni mogoče, svoj prihod v vrtec najavite po telefonu in v vrtec vstopajte po dogovoru.

Osnovne informacije o organizaciji dela

V vrtcu smo na osnovi vpisa otrok oblikovali štiri skupine.

 • Poskušali bomo zagotoviti stalen strokovni kader v skupini, v kolikor ne pride do odsotnosti.
 • Skupine se med seboj ne bodo združevale.
 • Po navodilih NIJZ otrokom rok ne razkužujemo. Vzgojitelji bodo poskrbeli za pogosto umivanje z milom.
 • Strokovni delavci ob srečevanju s starši uporabljajo masko in vzdržujejo razdaljo.
 • Vzgojitelj in otroci vzpostavljajo običajen fizični stik, ki bo po dolgotrajni odsotnosti iz vrtca še zlasti pomemben.

RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE

Skupnih roditeljskih sestankov ne bo, izjemoma bo organiziran 1. oddelčni roditeljski sestanek, ki bo izveden v telovadnici, in kjer bo za udeležence poskrbljeno, da bo med njimi primerna varnostna razdalja, obvezna bo tudi uporaba mask.

Izvajali se bodo v drugem tednu v mesecu septembru.

Govorilne ure – starši boste na  oddelčnem roditeljskem sestanku obveščeni o poteku govorilnih ur in o drugih dejavnostih v oddelku.

Za vse nejasnosti oz. informacije  smo vam na voljo preko telefonskega pogovora in e-pošte (02 55 58 110).

Navodila za preprečevanje okužbe (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbez-virusom-sars-cov-2019)

Najdete jih tudi na spletnih naslovih:

• Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_prepreci

tev-sirjenja.pdf

• Umivanje rok:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienarok_

zdravstveni-delavci.pdf

• Higiena kašlja:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienakaslja_

0.pdf

• Pravilna namestitev obrazne maske:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in upoštevanje protokola.

Lepo pozdravljeni.                                                              Kolektiv VVE pri OŠ Kuzma

Kuzma, 29 .8. 2020

INFORMACIJE ZA STARŠE NOVO SPREJETIH OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

 POSTOPNO UVAJANJE OTROKA V VRTEC 

Prvi vstop v vrtec predstavlja za otroka in družino veliko spremembo in izziv. Večina otrok je prvič dlje ločena od staršev, v novem okolju z novimi in neznanimi osebami. Prilagoditi se morajo vrtčevskem ritmu in novim zahtevam, navaditi se morajo na bivanje v skupini vrstnikov, s katerimi si delijo igrače in pozornost odraslih. Normalno je, da otrok ob tem doživlja stisko, zato potrebujejo v tem zanje zahtevnem obdobju, veliko čustvene podpore, da ohranijo osnovni občutek varnosti in hkrati časa, da sprejmejo vzgojiteljici, da se navadijo na novo okolje in nov ritem. Zaradi prisotnosti novega koronavirusa Civid-19 smo se v vrtcu glede na priporočila in ukrepe ZRSŠ in NIJZ odločili za prilagojeno uvajanje otroka v vrtec. Glede na priporočila in omejitve v tem šolskem letu, starši pri uvajanju ne bodo prisotni v skupini.

1. Individualni razgovor z vzgojiteljico 

V zadnjem tednu pred vključitvijo otroka v vrtec vas je poklicala vzgojiteljica in vas seznanila o uvajanju otroka v vrtec. To je bila priložnost, da ste se pred vstopom spoznali z osebo, ki bo vsakodnevno skrbela za vašega otroka in si izmenjali informacije, ki so pomembne za uspešno uvajanje( predstavite vašega otroka, njegove navade in posebnosti, ki vplivajo na uvajanje, okvirni čas in potek uvajanja, prihod v vrtec,  kako se boste poslavljali od otroka, rutina oz. ritem dneva …). Razgovor je  bil tudi priložnost, da ste vprašali vse, kar vas je zanimalo in kar je za vas in vašega otroka pomembno. 

2. Uvajanje

Glavno vodilo uvajanja je postopnost in individualni pristop. Postopnost zagotavljamo s postopnim podaljševanjem prisotnosti otroka v vrtcu. Žal letos starši niso prisotni v skupini in ne bo postopnega ločevanja od staršev. Seveda je proces uvajanja prilagojen vsakemu posameznemu otroku: otroci se razlikujejo po temperamentu in karakternih lastnostih, navadah in dosedanjih izkušnjah, po razvojni stopnji (starosti), zato se otroci na vstop v vrtec odzivajo različno, kar je potrebno upoštevati pri načrtovanju uvajanja (čas prisotnosti). Pomembno je torej, da uvajanje izhaja iz otroka in se sproti prilagaja odzivom otroka. 

Po naših izkušnjah otrok rutino dnevnega reda usvoji postopoma v povprečju v roku enega tedna, vendar pa so uvajalne težave prisotne lahko še nekaj časa, npr. večja občutljivost otroka, upiranje jutranji ločitvi, občasen jok tekom dneva, težave pri hranjenju in spanju … Nekateri otroci lahko stisko doživijo ali izrazijo šele kasneje, ali pa bolj posredno, npr. preko začasnega pojava vedenj, ki jih je otrok v svojem razvoju že prerasel (začasna regresija) ali preko telesnih težav. 

Vzgojiteljice bodo poskušale postopno in nevsiljivo navezovati stik z otrokom. Čas prisotnosti otroka  v skupini v prvih dneh, podaljšujte postopoma v sprotnem dogovoru z vzgojiteljico (postopno vključevanje zajtrka, kosila in nazadnje počitka). 

Na začetku je čas ločitve krajši, postopoma se intervali odsotnosti podaljšujejo, dinamiko vzgojiteljica  prilagaja glede na otrokove izzive.

V odziv na ločitev otroci izražajo različno močne znake vznemirjenja in stresa (jok, protest, nezainteresiranost za igro), prav tako so otroci različno dojemljivi za tolažbo, nekateri se hitro pustijo pomiriti in potolažiti, drugi potrebujejo več časa. V primeru, da bo otrokova stiska prevelika in bo neutolažljiv, vas bo vzgojiteljica poklicala da se vrnete. V vaši odsotnosti vzgojiteljice otrokom nudijo tolažbo, toplino in obilo pozornosti, tako se bodo otroci postopoma navezali nanje in jih sprejeli v času ločenosti od vas. Normalno je, da se otrok upira ločitvi od vas in temu koraku se ne da izogniti.

3.Poslavljanje oz. jutranje slovo predstavlja velik izziv vsaj na začetku, sčasoma pa izzveni. Veliko otrok ob jutranji ločitvi joče in se upira, to je normalna prilagoditvena reakcija otroka. Čeprav je težko, je najbolje ostati umirjen, ljubeč in odločen. Ljubeče in na kratko se poslovite od otroka, potem pa odidite, tudi če bo otrok jokal. Večina otrok se po odhodu staršev dokaj hitro pomiri. Pomembno je kratko in odločno slovo, izogibajte se oklevanju, pregovarjanju, prepričevanju in pogojevanju z nagradami – dolga poslavljanja nikakor niso v pomoč vašemu otroku in njegovi stiski, ravno nasprotno. Otroka ne stiskajte k sebi in ne čakajte, da vam ga bo vzgojiteljica iztrgala iz objema. 

Kako lahko pomagate sebi in otroku premostiti začetne težave: 

 • Sprejmite otrokova čustva, njegove odzive in njegov način soočanja, izražajte razumevanje in nudite mu tolažbo. V tem zanj napornem in zahtevnem obdobju potrebujejo še več čustvene bližine, ljubezni, podpore, potrpežljivosti, vaše pozornosti in časa. 
 • Izogibajte se drugim spremembam v tem obdobju, saj to pomeni dodaten stres in obremenitev za otroka. Že sam vstop v vrtec je dovolj velik zalogaj za otroka in družino. 
 • Tudi za starše (še posebej mamice) je obdobje uvajanja čustveno zahtevno, potrebujete čas, da sprejmete ločevanje od otroka in da pridobite zaupanje, da bo za otroka v vrtcu dobro poskrbljeno. 
 • Morebitne težave sprejmite kot normalen del procesa uvajanja, o vaših skrbeh, dvomih in strahovih se pogovorite z vzgojiteljico. 
 • Pomembno je, da ima otrok stalni ritem prihajanja in odhajanja iz vrtca, saj mu to daje občutek varnosti in predvidljivosti. 
 • Priporočljivo je, da vsaj v začetnem obdobju otrok ne ostaja predolgo v vrtcu. 
 • Začetne težave ob uvajanju bodo minile in otrok bo rad prihajal v vrtec, rad bo imel svojo vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice in užival bo v igri, dejavnostih in druženju z vrstniki. 

Pripravila: Angela Tivold

Spoštovani starši!

Vsak začetek novega šolskega leta je vedno znova velik dogodek. Za nas zaposlene v VVE pri OŠ Kuzma, za starše, predvsem pa za otroke. Tiste, ki bodo znova v družbi svojih prijateljev, na poseben način pa za tiste, ki v vrteško okolje vstopajo prvič.

V ta vznemirljivi čas, posebna občutja in odgovornosti vnašajo dodatno tudi ukrepi vezani na priporočila NIJZ, ki jih bomo vsi skupaj dosledno upoštevali.

Ob začetku je želja vseh, da bi si ob koncu šolskega leta povedali: «Minilo je pestro, prijetno šolsko leto v katerem smo spoznali veliko novega in postali samostojnejši.«

                                                                                                                                    Angela Tivold

VIZIJA ŠOLE

»Znanje in vzgoja za dobre medčloveške odnose je naša prihodnost.«
(Skupno 9.887 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost